Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
W związku z powyższym informujemy że:

1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest firma JAKPOL Jacek Gontarz z siedzibą w Radwankowie Królewskim 14A, 08-443 Sobienie Jeziory, NIP: 826-172-90-52, REGON: 015327270, Tel. 602-270485, Adres e-mail: jak-pol@jak-pol.pl

2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane dotyczących zdarzeń gospodarczych, nr NIP i REGON. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich

3. Celem przetwarzania danych jest obsługa zamówień obejmująca proces od złożenia zamówienia do dostawy towaru, obsługa posprzedażowa (rękojmia, gwarancja, odstąpienie od umowy) oraz przesyłanie informacji handlowej i marketingowej

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) pracownicy firmy i sklepu internetowego,
b) dostawcy systemów informatycznych
c) podmioty świadczące na rzecz spółki usługi podwykonawstwa, usługi księgowe, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
d) banki prowadzące rachunki firmy,
e) operatorzy pocztowi i kurierzy,
f) instytucje upoważnionym z mocy prawa.


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, ochrony Państwa danych osobowych oraz w terminach wynikających z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody jeśli została wcześniej udzielona.

7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Nie korzystamy z zautomatyzowanego profilowania danych osobowych;

9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są dochowane są wysokie poziomy zabezpieczeń technicznych zgodnych z art. 32 RODO. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres poczty elektronicznej: jak-pol@jak-pol.pl

Informujemy, że niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatami niniejszej wiadomości uprzejmie prosimy o jej usunięcie.Z poważaniem
Jacek Gontarz